Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten & diensten die Miss Baktaart, KvK nummer 63814927, levert.
Door een bestelling te plaatsten via e-mail of telefonisch gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Miss Baktaart.


Taarten, Cupcakes en ander gebak

 • Eventuele extra’s zoals eetbare printen of 3D figuren worden extra gerekend. Dit wordt ook altijd eerst met de klant overlegd.
 • Bestellingen kunnen per e-mail of telefonisch geplaatst worden. Niet via Facebook!
 • Een datum alvast reserveren is mogelijk, mits de agenda dit toelaat.
 • Wensen rondom de bestelling dienen minimaal 3 weken van tevoren door gegeven te worden in verband met de strakke planning.
  Na dit termijn heeft Miss Baktaart het recht om de bestelling te annuleren.
 • De bestelling is definitief als alle wensen en prijzen zijn doorgenomen en de factuur is verstuurd door Miss Baktaart
 • Bestellingen dienen uiterlijk 2 dagen voor leverdatum betaald te zijn aan Miss Baktaart d.m.v. overschrijving.
 • De bestelling wordt bij Miss Baktaart opgehaald. Vervoer van de taarten is geheel op eigen risico
 • Annuleren van de bestelling dient minimaal 5 dagen voor leverdatum gedaan te worden. 
  Daarna kunnen er eventuele kosten aan verbonden worden.

 

Workshops volgen bij Miss Baktaart

 

 • Miss Baktaart werkt met een workshopagenda, welke op de website of op Facebook terug te vinden is.
 • Workshops georganiseerd door Miss Baktaart worden op vaste locaties gegeven.
 • Aan de workshopagenda kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen aan workshops of workshopdata zijn voorbehouden aan Miss Baktaart
 • Workshops gaan door bij minimaal 6 personen
 • Miss Baktaart houdt het recht om workshops te annuleren.
 • Workshops dienen minimaal 2 dagen voor de aangegeven datum te worden betaald.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de workshopdatum wordt het bedrag geretourneerd.
 • Wilt u zelf een workshop organiseren met Miss Baktaart, dan kan dit vanaf minimaal 7 personen. Dit gebeurt altijd in overleg met Miss Baktaart.
 • Locaties worden bekeken met de klant.

 

Klachten

 

Het kan gebeuren dat u niet geheel tevreden bent met uw bestelling. In dat geval:

 

 • dient de klant dit direct of maximaal 12 uur na levering te melden bij Miss Baktaart.
 • Miss Baktaart is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de taart of de condities waarbij de taart bewaard wordt thuis of op locatie. Er dient een stukje taart bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen.
 • Miss Baktaart zal met de klant tot een passende oplossing komen.
 • © Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Baktaart.
 • Alle rechten van foto’s zijn voorbehouden aan Miss Baktaart


DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZULLEN TEN ALLEN TIJDEN VAN TOEPASSING ZIJN