Algemene Voorwaarden Bruidsgebak

Algemene Voorwaarden Bruidsgebak


• De prijs van het gebak wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen die gelden op het moment van bestellen.

  ( zie onze website voor de meest actuele prijzen)


• De uiteindelijke prijs is afhankelijk van het ontwerp / wensen. De genoemde prijzen zijn daarom ook “vanaf” prijzen.


• Bezorging van bruidsgebak binnen een straal van 20 km zit bij de prijs in begrepen. Daar buiten betaald men €0,20 per gereden km.


• Besluit men het bruidsgebak bij Miss Baktaart te bestellen, dan vragen wij een aanbetaling van 30% van het offertebedrag, met een

  minimum van €75,00. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na akkoord offerte betaald te zijn aan Miss Baktaart d.m.v. overschrijving.

  Hiermee staat de bestelling gereserveerd.


• De volledige factuur (overige 70%) dient uiterlijk 30 dagen voor de leverdatum betaald te zijn aan Miss Baktaart d.m.v. overschrijving.


• Bij annulering tot 30 dagen voor de leverdatum zal het gehele bedrag worden teruggestort, minus de kosten voor de proeverij en evt. reeds

  speciaal bestelde producten.

  Bij annulering tot 14 dagen voor de leverdatum zal 70% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  Bij annulering tot 7 dagen voor de leverdatum zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  Bij annulering binnen 7 dagen voor de leverdatum vervalt het recht op terugbetaling.


• De genoemde prijzen op de website Missbaktaart.nl zijn incl. BTW


• © Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de website van Missbaktaart.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

  geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

  opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Baktaart


Huur/ Borg


• Bij het huren van een taartstandaard, cupcakestandaard of etagère wordt een borg gerekend. De borg is afhankelijk van het type standaard of   

   etagère. De standaards/etagères dienen binnen 7 dagen onbeschadigd retour gebracht te worden (terugbrengen op afspraak). Na deze 7 dagen

   zal de borg komen te vervallen en zullen wij de standaard /etagère zelf bij de locatie ophalen. Men kan er ook vooraf voor kiezen de standaard /

   etagère door ons weer bij de trouwlocatie op te laten halen. Hiervoor rekenen wij €0,50 per gereden km met een starttarief van €7,50.


DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZULLEN TEN ALLE TIJDEN VAN TOEPASSING ZIJN